g3020

Вътрешни документи

Правилник за организация на дейността и обслужване на членовете на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ)

Приет на заседание на Общото събрание на сдружението на 17.10.2012 г.

Настоящия правилник предвижда вътрешни правила и процедури за организация на дейността и обслужване на членовете на Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство"и е задължителен за спазване от всички учредители, настоящи и бъдещи членове на АКИГ.

Етичен кодекс на членовете на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ)

Приет на заседание на Общото събрание на сдружението на 17.10.2012 г.

Настоящият етичен кодекс, чрез заложените в него принципи и норми, регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на асоциацията при изпълнение на техните служебни задължения, както помежду им, така с трети юридически и физически лица, с различните държавни и други институции и учреждения и е задължителен за спазване от всички учредители, настоящи и бъдещи членове на АКИГ.

Актуализирана стратегия за развитие на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство” (АКИГ) за периода 2013 – 2018 г.

Приета на заседание на Общото събрание на сдружението на 19.03.2013 г.

Стратегията за развитие на АКИГ се разработва и актуализира периодично като тя предвижда развитие и устойчивост на АКИГ в средносрочен и дългосрочен план при ефективно управление на наличните и разполагаеми ресурси, създаване на условия за по-добра бизнес среда на приоритетните предприятия, оползотворяване на маркетинговите канали и реализация на целите на клъстерното обединение.

Рекламна стратегия на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) с приложения

Рекламната стратегията на АКИГ е разработена в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0021-C0001 “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”, договор № К-02-11/26.07.2013 г.

Основна задача на рекламната стратегия е изработването на обща визия за идентичност на клъстера – визуална концепция, лого, слоган и рекламно послание, които да идентифицират членовете на клъстера и споделят от тях цели в бизнеса и кооперирането.

За членове на сдружение АКИГ: Логото на Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ можете да свалите от тук.

Маркетингова стратегия на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ)

Маркетинговата стратегията на АКИГ е разработена в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0021-C0001 “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”, договор № К-02-11/26.07.2013 г.

Маркетинговата стратегия на клъстера “Кулинарни изкуства и гостоприемство” служи да подобри маркетинговата политика с цел по бързото и ефективно развитие на клъстера. Дефинирането на неговия целеви пазар, постигането на маркетинговите му цели на целевия пазар, разработката на маркетинговия микс за постигане на трайни конкурентни предимства и подпомагането на практикуващите мениджъри позволява ефективно да се използват установените пазарни възможности.

Юни 2021
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria