g3020

Проект PRO EXTOUR: Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн

PROEXTOUR FB COVER

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО“ е партньор на Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ) в стартиращия през месец юни 2020 г. нов проект PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“.

Туризмът и гостоприемството имат огромно значение за икономическия растеж и заетостта в Черноморския басейн, благодарение на благоприятната комбинация от богати природни и културни ресурси, квалифицирана работна ръка и конкурентни цени.

От друга страна, тези дейности са значително засегнати от общите за региона проблеми като изменението на климата, прекомерното изчерпване на ресурсите и постоянно увеличаващия се недостиг на работна ръка. Наред с това, пандемията през 2020 г. предизвика силно сътресение в туристическия бранш в целия свят и създаде необходимостта от нов подход в управлението на всички сектори, свързани с него.

Междувременно, съвременните туристи стават все по-взискателни по отношение на качеството на използваните от тях услуги. Те търсят и иновативни начини за опознаване на дестинациите, които посещават и за прекарване на свободното си време. Новата тенденция, известна като „преживенчески туризъм“ или „туризъм, основан на опита“ (“experiential tourism”), набира все по-голяма по популярност и се отнася до онези форми на пътуване, при които акцентът е върху изживяването на държава, град или конкретно място. При този вид туризъм, фокусът се поставя върху историята, хората и културата на конкретната дестинация и тези елементи лежат в основата на процеса на създаване на преживяване. В тази връзка, новите технологии могат да имат значително влияние върху този тип пътуване.

PRO EXTOUR е проект, който има за цел да популяризира туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес, чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Проектът е съвместна инициатива на три висши учебни заведения с утвърдени традиции и опит в приложните изследвания в областта на туризма – Висше училище по мениджмънт (България), Еревански държавен университет (Армения) и Солунски университет „Аристотел“ (Гърция), мрежа от организации в сферата на културата – Грузинския център на изкуствата и културата (Грузия) и един регионален клъстер за гостоприемство – Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство (България).

Основните резултати от дейностите по проекта включват:

  • доклад за оценка на нуждите в региона и план за действие за насърчаване на туризма, базиран на културното наследство и опит в Черноморския басейн,
  • база от бизнес модели, дейности и мероприятия, свързани с културното наследство и културата,
  • онлайн база данни с ресурси и техники за реализиране на туризъм, основан на опита,
  • трансгранична мрежа от черноморски хъбове за преживенчески туризъм,
  • международни конференции и панаири за дигитални технологии, в сферата на културно-ориентирания туризъм, основан на опита в Черноморския басейн.

Трансграничното сътрудничество има висока добавена стойност, тъй като мобилизира капацитета на различни регионални организации и води до намиране на индивидуални решения, което е от съществено значение за икономическата и социална устойчивост на туризма и гостоприемството.

Пълното заглавие след PRO EXTOUR е „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. Проектът е с бюджет от 913 380,00 евро и се изпълнява в периода между 1.06.2020 г. и 30.11.2022 г. с подкрепата на програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ (съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество финансирана по Европейски инструмент за съседство).

 

Май 2021
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria