g3020

Задължения на клъстерните членове

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛЪСТЕРА И АСОЦИАЦИЯТА:

Членуването в асоциацията е ангажимент и отговорност, ето защо всеки член се задължава:

  • Да участва пряко или чрез упълномощен представител в редовните и извънредни заседания на Общото събрание на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“;
  • Да постави логото и слогана на Клъстера на своите интернет страници (в случай, че има такива) като се обозначи, че съответната организация е член на Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“. Където е възможно – да се поставя на сайта на членовете и активна връзка (линк) към сайта на Клъстера;
  • При издаването на печатни рекламни материали от член на клъстера, по възможност да се поставят отличителните знаци (лого, слоган и др.) като емблема за качество на предлаганите от фирмата продукти/услуги и с цел обозначаване принадлежността на съответната организация към мрежата и съпричастността с целите и мисията на Клъстера;
  • Да се обозначите като член на Клъстера и чрез поставянето на рекламно-информационна табела, която ви идентифицира като съпричастен с дейността на АКИГ и по този начин гарантира за високото качество на обслужване и ниво на отговорност към вашите клиенти;
  • Да участва активно в дейностите на Асоциацията и да допринася за реализиране на целите на сдружението в съответствие със своята област на експертиза;
  • Да спазва всички вътрешни регулационни актовеи документи на АКИГ, приети от неговите управителни органи;
  • Да заплаща дължимият членски внос към Асоциацията. Размерът на годишния членски внос, който се заплаща от членовете на сдружението е диверсифициран според правния статут и капацитета на съответната организация и се определя с решение на Общото събрание ежегодно. При затруднения за внасянето му, новопостъпил член може еднократно да подаде молба за освобождаване от внасяне на членски внос за една година, или искане за разсрочване на плащането на дължимия членски внос.
Юни 2021
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria